Lorė

– Heil Hitler! – mergaitė pasisveikina su kaimiečiu. Ji dar nežino, kad nuo šiol šitas gestas visiems laikams tapo smerktinu. Hitleris mirė.